lundi 4 juillet 2011

El web recomanat

Versió en català del tesaurus Eurovoc

L’Eurovoc és un tesaurus del Parlament Europeu, multidisciplinari i multilingüe, que permet indexar els documents gestionats per les institucions europees. Aquest tesaurus s’ha traduït a vint-i-dues llengües oficials de la UE i a algunes de no oficials.

La traducció catalana, feta al Parlament de Catalunya, inclou una versió adaptada a les necessitats d’aquesta institució. L’Àrea d’Arxiu del Departament d’Estudis Parlamentaris la utilitza des de l’any 2000 com a instrument de descripció per a indexar totes les iniciatives parlamentàries, i compta amb l’assessorament lingüístic i terminològic dels lingüistes del Parlament per a la traducció i l’adaptació dels termes. L’Arxiu s’encarrega també de mantenir i actualitzar aquesta eina i la posa a disposició de qualsevol usuari mitjançant el web que us presentem ( http://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals/tesaurus ).En concret, el web permet consultar la versió traduïda al català de la versió 4.3 de l’Eurovoc europeu i la versió catalana amb el desenvolupament propi —adaptada a la tasca i les funcions del Parlament de Catalunya, amb nous descriptors i no-descriptors. També permet descarregar les versions en PDF i consultar la versió original multilingüe per mitjà d’un enllaç al web oficial de la UE. Finalment, ofereix un document de presentació i un d’ajuda a la consulta.

Agustí Espallargas (Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament)

>>>>>>>>>>>>>>

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire